Praktijk Haptonomie en Diëtetiek

Begeleidingsvormen

Individuele haptotherapie of begeleiding

Als de balans tussen het hanteren van het gevoel en het verstand problemen geeft, kan door middel van haptonomie duidelijk worden hoe je met jezelf en met anderen omgaat. Vooral door er weinig over te praten, maar wel voelend te werken, kom je bij je moeite of oorzaak van het probleem en leer je deze op een ‘nieuwe’ manier herkennen. Hierna komt ‘als vanzelf’ een veranderingsproces op gang. Je komt de beperkingen tegen en ontdekt nieuwe mogelijkheden in het omgaan met emoties. Zo kan bijvoorbeeld meer ruimte, duidelijker eigen grenzen, zelfvertrouwen of rust ontstaan.

Als cliënt ben je hierin zelf actief en volg je je eigen route. Als therapeut kan ik hierin begeleiden totdat het vanzelf gaat. Het verschil met vele andere therapieën is, dat door aanraking niet om het gevoel heen gegaan kan worden. Er gebeurt altijd iets. Praten óver je problemen is iets anders dan voelen hoe je er mee omgaat en hoe het met je is.

Bij haptonomische begeleiding of haptotherapie is niet sprake van oefenen of ‘aanleren van een maniertje’. De effecten van deze haptonomische werkwijze blijven op lange termijn merkbaar en hebben invloed op hoe je je voelt en hoe je met anderen omgaat. De frequentie van individuele haptotherapie varieert van één zitting per 2-3 of meer weken en wordt in overleg bepaald.

Haptonomische supervisie

Voor de individuele medewerker is er de mogelijkheid van individuele begeleiding of haptonomische supervisie. Deze werkwijze is vooral geschikt als de problemen zich meer individueel voordoen. Alleen de werknemer kan een afspraak met mij maken. Ik zal geen rapportage doen aan de werkgever. Dit is een zaak tussen cliënt en therapeut.