Praktijk Haptonomie en Diëtetiek

Begeleidingsvormen

Individuele haptotherapie of begeleiding

Als de balans tussen het hanteren van het gevoel en het verstand problemen geeft, kan door middel van haptonomie duidelijk worden hoe je met jezelf en met anderen omgaat. Vooral door er niet alleen over te praten, maar vooral ook voelend te werken, kom je bij je moeite of oorzaak van het probleem en leer je deze op een ‘nieuwe’ manier herkennen. Hierna komt ‘als vanzelf’ een veranderingsproces op gang. Je komt de beperkingen tegen en ontdekt nieuwe mogelijkheden in het omgaan met emoties. Zo kan bijvoorbeeld meer ruimte, duidelijker eigen grenzen, zelfvertrouwen of rust ontstaan.

Als cliënt ben je hierin zelf actief en volg je je eigen route. Als therapeut kan ik hierin begeleiden totdat het vanzelf gaat. Het verschil met vele andere therapieën is, dat door aanraking niet om het gevoel heen gegaan kan worden. Er gebeurt altijd iets. Praten óver je problemen is iets anders dan voelen hoe je er mee omgaat en hoe het met je is.

Bij haptonomische begeleiding of haptotherapie is niet sprake van oefenen of ‘aanleren van een maniertje’. De effecten van haptonomische begeleiding blijven op lange termijn merkbaar en hebben invloed op hoe je je voelt en hoe je met anderen omgaat. De frequentie van individuele haptotherapie varieert van één zitting per 2-3 of meer weken en wordt in overleg bepaald.

Haptonomische supervisie

Voor de individuele medewerker of zelfstandige ondernemer is er de mogelijkheid van haptonomische begeleiding of haptonomische supervisie. Deze werkwijze is vooral geschikt als bijvoorbeeld de volgende problemen zich voordoen: stress op het werk, moeite met omgaan met grenzen of werkdruk, burn out en andere overbelastingsklachten. 

Alleen de cliënt kan zelf een afspraak met mij maken. Ik zal geen rapportage doen aan een werkgever of leidinggevende. Wel is er desgewenst na toestemming van de cliënt overleg mogelijk met de Arbo- of -bedrijfsarts. 

Inhoudelijk is er geen verschil tussen haptonomische begeleiding en haptonomische supervisie. De cliënt en haar/zijn problemen staan in beide begeleidingen centraal. De financiering maakt het verschil.